(Neváhejte prosím tento článek rozesílat, kopírovat, překládat a šířit jak jen Vám je libo!)

Oslava Průlomu
Je celosvětový proces vedoucí do Quetzalcoatlovy / Kristovy energie Pátého Dne

Lidé se často ptají, co se podle Mayského kalendáře stane v časech budoucích. Vlastně je to přirozená otázka a ve své knize jsem vyjevil jak Mayský kalendář popisuje evoluci kosmu ve všech jejích aspektech od velkého třesku před 16.4 miliony lety až do současnosti. Skutečně se můžeme dovědět mnohé z jejích modelů. Přesto se někdy zdá, když pokládají tyto otázky, že si myslí, že změny popisované Mayským kalendářem se dějí mimo ně, nebo mimo lidstvo obecně. Řekl bych, že se jedná o neúplné pochopení.

Pokud se můžeme něco naučit z Mayského kalendáře, pak to, že se jedná o přesný časový plán evoluce vědomí, a že tento plán zejména zahrnuje nás a přítomnost. Proces evoluce vědomí nyní primárně transformuje lidské bytosti a skrze lidské bytosti, naši vnější realitu.

Jinými slovy: My jsme ti, na které jsme čekali!

My jsme ti, jejichž vědomí prochází transformací. Mayský kalendář pouze pomáhá zviditelnit a pochopit vzory této transformace. Jak se mění vědomí lidstva, mění se i vnější svět, který velkou měrou vytváříme tím, jak ho vnímáme. Cítím, že je velmi důležité pochopit tyto vztahy: Transformace světa v nadcházejících časech proběhne přes transformaci našeho vědomí a Mayský kalendář je jejím přesným časovým plánem.Samotný nápad ptát se, co se stane, pramení z dualistického přístupu k vnější realitě, zděděného z nižších Spodních světů ( Spodní svět je sinusový pohyb evoluce vědomí).

Jak jsem nedávno popsal v článku (viz odkaz)

vstoupili jsme do Čtvrté NOCI Galaktického Spodního světa 29. listopadu 2005. Jak upozorňuji, tam můžeme pochopit část toho co to znamená na paralelách s jinými Spodními Světy. V podstatě první polovina Čtvrté NOCI je časem integrace změn přinesených Čtvrtým Dnem. Typickým prožitkem na úrovni jednotlivce může být pro některé to, že je dohoní minulost. Obzvlášť se to týká těch, pro něž byl Čtvrtý Den obdobím velké transformace.Věci, kterými jsme se nemuseli zabývat v průběhu Čtvrtého dne mohou klepat na dveře a my musíme zvažovat směry našich cest. Sjednocující charakter Čtvrtého dne podporuje napravení a uzdravení vztahů, které mohly být narušeny přílivem neklidných energií Čtvrtého Dne. Zdá se také, že mnozí na počátku této Čtvrté Noci čistí a obnovují svá těla. To se nemusí ani tolik týkat sjednocení. Je to velmi významná příprava pro budoucnost a příval Qetzalcoatlovy energie Pátého Dne. Zkrátka, jak jsem popsal ve výše zmíněném článku, první polovina čtvrté noci se týká integrace a přípravy na silný příval světla do pravé poloviny mozku, který se chystá spustit zejména na počátku pátého dne 24. listopadu 2006.

Příchozí energie Pátého Dne bude mnohem silnější než všechno co jsme doposud zažili v Galaktickém Spodním Světě. Pátý den je průlomovou energií, která již dříve v jiném Spodním Světě (úrovni evoluce vědomí) přinesla Křesťanství a ještě v jiném Spodním Světě umožnila zrod a existenci moderního světa. Mayský kalendář popisuje měnící se energie kosmu, které transformují vědomí a tvoří svět. Co musíme udělat, je naučit se plynout s těmito energiemi, které formují naši budoucnost a pomáhají přiblížit cestu k jednotě zbytku světa. Tudíž bychom se již měli připravovat a přemýšlet jak nejlépe využít průlomovou energii Pátého Dne. Aby se toto mohlo naplnit, je třeba zařadit novou rychlost a příhodným jménem pro tuto rychlost je Slavnost Průlomu.

Slavnost Průlomu není pouze jednorázovou událostí, ale kulminací globálního procesu transformace vědomí vrcholící 22.května 2007. Tudíž ikdyž může být načasování tohoto procesu již nastaveno „nebesy“ jeho projev bude nutno vybudovat spolu – tvořivým úsilím všech těch na planetě, kteří se snaží o připojení se ke konečnému výsledku božího díla: Jednotě v Osvícení. Posláním Oslavy průlomu je ukázat směr, záměr a vedení k procesu, během kritické fáze, zejména přechodu k Pátému Dni Galaktického Spodního Světa.

Co zde navrhuji každému světlonoši a každému hledači osobního osvícení a zbytku lidstva je účast na procesu globálně synchronizované modlitby, Dikši ( přenos božské přítomnosti) a meditačních dnů, které pomohou vést lidstvo v přenosu do Pátého dne Galaktického spodního světa při maximálním využití jeho příchozích energií k vyvážení, léčení a osvícení.

Oslava jednoty při příležitosti průletu Venuše (6 – 8. června 2004) pomohla připravit půdu širším upozorněním lidstva na fakt, že vstupujeme do dokončovací fáze božího plánu. The Midlight Meditation – Meditace světla (1 – 2. června 2005) sloužila ke globální synchronizaci Dikš a meditací. Oslava průlomu je zamýšlena jako sekvence energií, které dodají strukturu událostem a slavnostem, které umožní alespoň části lidského kolektivu jít mnohem hlouběji a vytvořit synchronizovaný proces k osvícení.Je to doslova teď nebo nikdy pro kolektivní průlom do prožitku jednoty vzhledem k tomu co je známo o energiích následujících Pátý Den.

Cítím, že nastal čas odhodit všechny názory že Mayský kalendář mluví o čekání na něco co se stane v roce 2012. Skutečný Mayský kalendář se týká procesu, jehož jsme minutu po minutě součástí, pokud si zvolíme, a pokud se zrodí dostatečně silná pozitivní touha prožít jednotu. Proto podporuji záměrný, tvořivý a dynamický proces, kde jsou data navrženy pouze jako synchronizační milníky. To co děláme a čím jsme v těchto časech, jsou rysy našeho kolektivního probuzení, které se ohlašuje v energiích popisovaných Mayským kalendářem. Cítím že Dikši sehrají významnou roli zprostředkováním přímého prožitku toho, kam nás kosmický plán vede. Mít tyto prožitky může být velmi cenné vzhledem k tomu, že je mizivý důvod domnívat se, že očekávané přechody projdou hladce a bez obtíží pro lidstvo obecně.

Spouštěcím datem procesu Oslavy průlomu bude 27 -28. květen 2006, odpovídající nastávajícím energiím středu, 9 Ahau a 10 Imix, Čtvrté NOCI. V posvátném Mayském kalendáři používaném tisíce let, 9 Ahau v tomto středu je kombinací devítky, symbolizující Quetzalcoatla, a Ahau, což znamená světlo Pána. Tradiční Ahau dny, nebo dny světla, byly právě energiemi obřadů dávných Maya. Teď se můžeme chytit tohoto stejného rytmu pokračujícího až do vybudování pole kosmické jednoty v den energie 13 Ahau 28.října 2011.

Protože se proces Galaktického spodního světa týká posilování východních/ pravo -mozkových aspektů naší existence, doporučuji zaměřit se na témata „ Probuzení vnitřní Matky Světa“ a „Sjednocení Božského Otce a Matky uvnitř“ při zahajovacích událostech Oslavy Průlomu 27 - 28. května 2006. Je to obzvláště proto, že tento spodní svět je součástí kosmické evoluce, která krok za krokem vynáší ženskost, aby uzdravila rozpor a oddělenost, která nastala před 5000 lety na počátku Národního spodního světa.

Doporučuji, aby Globální Dikša komunita zahájila, nebo se účastnila událostí a festivalů pořádaných k zahájení Slavnosti Průlomu. Obecně doporučuji všem, co plánují duchovní události v tomto období, aby je plánovali s přihlédnutím ke dnům Jednoty ve Světle (Ahau) Mayského kalendáře. Následně po těchto 9Ahau a 10Imix, 27-28.květen je taktéž řada doporučených dat Jednoty ve Světle vypsaných níže. Jsou také vypsány v příloze tohoto dopisu a budou vypsány také na mých stránkách http://www.calleman.com a očekávaných stránkách http://www.breakthroughcelebration.com . Je zjevné, že se události tohoto druhu nedějí samy od sebe a tak vás žádám, zvažte zda do svých kalendářů zařadíte uspořádání těchto akcí. Není na koho čekat. Jsme ti, Na které jsme čekali!


Oslava Průlomu Globální přechod do Pátého Dne

 •   9 Ahau sobota 27.května 2006, Zahájení, Střed Čtvrté Noci,
  („Usazení“ Quetzalcoatlovy / Kristovy energie.)
 •   3 Ahau pátek 16. června 2006
 • 10 Ahau čtvrtek 6. června 2006
 •   4 Ahau středa 26. července 2006
 • 11 Ahau úterý 15. srpna 2006
 •   5 Ahau pondělí 4. září 2006
 • 12 Ahau neděle 24. září 2006
 •   6 Ahau sobota 14.října 2006
 • 13 Ahau pátek 3.listopadu 2006
 •   7 Ahau čtvrtek 23. listopadu 2006 Začátek Pátého Dne!
  (světlo Quetzalcoatlovy/ Kristovy energie)
 •   1 Ahau středa 13. prosince 2006
 •   8 Ahau úterý 2. ledna 2007
 •   2 Ahau pondělí 22. ledna 2007
 •   9 Ahau neděle 11. února 2007
 •   3 Ahau sobota 3. března 2007
 • 10 Ahau pátek 23. března 2007
 •   4 Ahau čtvrtek 12. dubna 2007
 • 11 Ahau středa 2. května 2007
 •   5 Ahau úterý 22. května 2007 střed Pátého dne!
  (Vyvrcholení Slavnosti Průlomu, Globální obřad světového stromu.)


 • Kvůli globální synchronizaci doporučuji aby byly Dikši dávány během těchto Ahau (Jednota ve Světle) dnů v 6.00, 12.00 a/nebo 18.00h středoevropského času, (9pm (předchozí večer), 3am a 9am PST(Pacific Standard Time)) 12pm, 9am and 3pm EST (Eastern Standard Time)) a odpovídající časy v Asii a Austrálii.

  Účelem výběru těchto speciálních datumů je posílit synchronicitu v těchto speciálních energeticky vhodných dnech a také přes přímý prožitek účasti přinést uvědomění si existence božského plánu zmapovaného Mayským kalendářem a jeho v současnosti převládající rozměr, Galaktický spodní svět. Výše nabízená data by neměla vyloučit žádné aktivity v mezičase. Vstup do Pátého Dne je proces, který jsme zatím ještě nikdy nepodstoupili, je nepředvídatelné, které aktivity budou muset být improvizovány na posílení procesu.

  Provádět globálně synchronizované modlitby, Dikši a meditace v těchto Ahau (Jednoty ve Světle) dnech poslouží ke slazení celosvětové duchovní komunity s božským procesem stvoření. Obracím se obzvláště na celosvětovou komunitu dárců Dikši, aby pomohly vnést Božskou Přítomnost do tohoto procesu, to je čím se toto hnutí zabývá v této fázi vývoje lidstva. Je velmi pravděpodobné, že Pátý Den povede ke schopnosti dávat Dikšu předávanou od jednoho jedince k druhému obzvláště pokud Oslava Průniku vygeneruje potřebný tok. Nicméně, cítím, že je mnoho jiných praktik včetně pole transformujících technik, které významně přispějí v procesu směrem k Jednotě. Ve skutečnosti jsem přesvědčen, že některé z těchto novátorských fenoménů ještě neviděly denní světlo, ale chystají se tak učinit během období Oslavy Průlomu. Cítím, že k uvedení a podpoře takové tvořivosti je třeba přistupovat k procesu v duchu vzájemného sdílení, zajišťujícího vzájemné obohacování myšlenek a duchovních praktik.

  Věřím, že výše uvedená data by měla sloužit také mnoha jiným hnutím a organizacím, které by mohly organizovat události a festivaly v těchto dnech. Je mnoho důvodů pokračovat v globálních Dikšách a meditacích i v pozdějších fázích Galaktického spodního světa během Ahau (Jednoty ve Světle) dnů, které nejvíce přispívají osvícení. Hlavním účelem Slavnosti Průlomu je sloužit celosvětovému průlomu trvalého prožitku Božské Přítomnosti. Součástí tohoto účelu je také průlom prožitku Mayského kalendáře, který se dá nazvat božským rozvrhem a jeho rytmem. To se ukáže být neocenitelným vodítkem a nadějí lidstva v některých obtížnějších energiích, které budou probíhat dokud se kosmické pole jednoty nestabilizuje na nebesích 28.října 2011.

  Informace o Galaktickém spodním světě a Mayském kalendáři najdete na www.calleman.com , www.mayanmajix.com a webovém rádiovém vysílání www.airstream-indie-radio.com.

  Carl Johan Calleman je autorem dvou knih o kosmickém časovém plánu: Mayský kalendář (Garev 2001) a Mayský kalendář a transformace vědomí. (Bear and Co, 2004) On spustil Oslavu Jednoty v červnu 2004 a Meditaci světla v červnu 2005. Byl jedním z hlavních mluvčích konference o Mayském kalendáři organizované Radou původních Američanů v Merida Mexico v roce 1998. Přednáší a dělá kurzy na toto téma po celém světě. Má doktorát z Biofyziky na Stockholmské Universitě a byl Starším výzkumníkem hygieny prostředí na Washingtonově Universitě v Seattlu v roce 1986 – 93. Spolupracuje se Sri Bhagavanem.

  Potřebujeme koordinátory Slavnosti průlomu. Kontaktujte prosím Carla Callemana na cjcalleman@swipnet.se
  Linux - zdarma a legálně Ubuntu  ZPĚT


  © 2006 Reiki Mistr Jan Kalabza
  Všechna tráva vysazena.