Deeksha z pohledu neurologie: část 3. ČakrySedm čaker

Převzato z: http://www.newbrainnewworld.com/

Uvedený model ukazuje, že frekvence mozkových vln souvisí se sedmy čakrami a to tak, že nízké čakry odpovídají nižším frekvencím a vyšší čakrám odpovídají vysoké EEG frekvence. Proto kořenová čakra ( 1. Muladhara ) odpovídá pomalým Delta vlnám, které představují základní instinktivní funkce pro přežití. Druhá čakra (Swadhisthana) je indikována vlnami Theta, které odpovídají pocitům a emocím. Nižší Alfa odpovídá třetí čakře (Manipura) a je charakteristická pro mysl a přemýšlení. Čtvrté srdeční čakře (Anahata) odpovídají vlny vyšší Alfy. Pátá čakra (Vishuddi) je čakrou komunikace a její vlny jsou nižší Beta. Šestá čakra neboli třetí oko (Ajna) je sídlem intuice a odpovída vlnám Beta a Gama. Sedmá korunní čakra (Sahasrara) je sídlem kosmického vědomí a je reprezentováno frekvencemi Gama a Super-Gamma. Tento model je pouze hypotetický, přestože se ukazuje být funkční a praktický, nebyl ještě zcela ověřen.

Sedm čaker obecně

Slovo čakra znamená v Sanskrtu kolo nebo disk, který odpovída jednomu ze sedmi základních energetických center v těle. Každému z těchto center odpovídá určitá mozková struktůra. Jak jsem si už naznačily na předchozím modelu, čakry odpovídají různým úrovním vědomí, archetypálním elementům, vývojovým fázím života, barvám, zvukům a tělesným funkcím.


1.Čakra, Kořenová (Muladhara) Země, fyzická identita, sebezáchova Nachází se na počátku páteře a tvoří vlastní základ. Reprezentuje element země a proto souvisí s našim instinktem pro přežití, uzemněním, propojením s našim tělem a fyzickou rovinou. V ideálním případě nám tato čakra přináší zdraví, prosperitu, pocit bezpečí a dynamické vyjádření.


2.Čakra, Hare (Swadhistana) Voda, emocionální identita, sebeuspokojení Druhá čakra je umístěna v oblasti sexuálních orgánů a dolní páteře. Reprezentuje element vody, emoce a sexualitu. Propojuje nás s ostatními skrze city, tužby a pohyb. Ideálně nám tato čakra přináší pružnost a eleganci, citovou hloubku, sexuální naplnění a schopnost přijmout změnu.


3.Čakra, Solar Plexus (Manipura) Oheň, ego, sebedefinování Tato čakra je známa jako čakra síly a je umístěna v solar plexus. Určuje sílu naší osobnosti, vůle, autonomie a také sílu našeho metabolismu. Pokud je tato čakra zdravá tak přináší energii, efektivnost, spontánnost.


4.Čakra, Srdeční (Anahata) Vzduch, sociální identita, sebeakceptování Tato čakra se nazývá srdeční a je prostřední čakrou v systému sedmy čaker. Souvisí s láskou a integrací opozit jako jsou: tělo a mysl, muž a žena, ego a jednota. Pokud je zdravá dovoluje nám prožívat hlubokou lásku, pociťovat soucit, hluboký mír a vyrovnanost.


5.Čakra, Krční (Vishudhi) Zvuk, kreativita, sebevyjádření Tato čakra je umíštěna v oblasti krku a proto souvisí s komunikací a kreativitou. Zde prožíváme svět symbolicky skrze vibrace, jako jsou vibrace zvuku reprezentující jazyk.


6.Čakra, Třetí oko (Ajna) Světlo, archetypální identita, sebereflexe Tato čakra je známa jako třetí oko. Je ve spojitosti se schopností vidět a to jak fyzicky tak intuitivně. Otevírá naše duševní schopnosti a chápání na úrovni archetypů. Pokud je tato čakra zdravá umožňuje nám jasné vidění a vidět svět z vyšší perspektivy.


7.Čakra, Korunní (Shasrara) Mysl, univerzální identita, sebepoznání Tato korunní čakra reprezentuje vědomí jako čistou pozornost. Je to naše spojení s vyššími světy, rovinou bez času a prostoru, rovinou veškerého vědění. Pokud je toto čakra rozvinutá, přináší nám vědomosti, moudrost, pochopení, duchovní propojení a blaženost.


Liská aura Aura je elektromagnetické pole, duchovní energetické pole, které obklopuje všechny bytosti, ať už jsou to lidé nebo jiní tvorové. Její velikost se může pohybovat, ve všech směrech od několika centimetrů po několik metrů. Její velikost závisí na fyzickém zdraví těla a všech jeho orgánů. Integruje v sobě všechny elementy a její barvy se mohou měnit vlivem našeho mentálního, emocionálního a duchovního stavu.Linux - zdarma a legálně UbuntuZPĚT


© 2006 Reiki Mistr Jan Kalabza
Všechna tráva vysazena.