Deeksha z pohledu neurologie: část 2.
Probuzené vědomí


Věda probuzeného vědomí

Převzato z: http://www.newbrainnewworld.com/

Současný pokrok ve výzkumu mozku, který využívá zobrazovací techniky jako SPECT, fMRI a EEG naznačují, že mozek byl stvořen pro osvícení. Vypadá to, že mozek byl po miliony let připravován, pro prožívání jednoty s vesmírem nebo bohem.

Andrew Newberg, profesor medicíny na univerzitě v Pennsylvanii je autorem uznávané knihy „Proč Bůh neodešel“. Newberg ve snaze propojit současnou vědu s duchovnem studoval za pomocí metody SPECT osm Tibeských Buddhistických mnichů během praktikování meditace. Obrázky pořízené touto metodou ukazovali, že oblast prefrontálního kortexu je během hluboké meditace červeně zvýrazněná, což indikuje zvýšené prokrvení a zvýšenou neurální aktivitu v této oblasti. Překvapivě ve stejný čas se temenní oblast zbarvila modře, což indikovalo pokles mozkové aktivity v této oblasti a tuto oblast Newbeg později nazval OAO ( Orientačně Asociativní Oblast )Newberg teoretizuje o tom že, pokud se meditující oprostí od vnějšího světa, vstup vjemů do OAO je blokován a neurální aktivita této oblasti ustane. Ve stejný čas vlivem intenzivní koncentrace (na matru, boha nebo guru ) se prefrontální kortex neboli Oblast Asociovaná Pozorností (OAP) silně aktivuje a převezme roli nového mozkového centra pro vnímání.

OAO je oblast, která nám dává schopnost se orientovat v čase a prostoru, také nám umožňuje vnímat fyzické omezení našeho těla a vnímat já jako něco odděleného od zbytku vesmíru. Pokud je OAO deaktivováno vnímání fyzických limitů našeho těla a oddělenosti já zmizí. Mozek už pak není schopen vytvářet hranice mezi já a vnějším světem nebo se orientovat ve fyzické realitě. To má pak podle Newbega za následek, že mozek nemá jinou šanci než vnímat já jako něco nekonečného a propojeného s každým a se vším. Tento stav Newberg nazývá Absolutně Jednotné Bytí. Obvykle dáváme přednost názvu stav Jednoty.

Newberguv výzkum naznačuje, že k procesu probouzení vědomí nedochází pouze vlivem změny psychologie nebo změny filozofie či hodnot. Ne, je to hlavně vlivem zásadních změn ve fungování mozku, kdy dojde k přesunu z dominantní temenní oblasti OAO do oblasti prefrontální kortexu OAP. Když je hyperaktivita oblasti OAO snížena a nízká aktivita oblasti OAP navýšena, dojde k přesunu řídících center a osoba je pak probuzena do vyšších stavů vědomí. Nová realita, kterou pak může vnímat je mnohem skutečnější než ta předchozí.

Některé z Newbergvých poznatků, byly potvrzeny neurologem Richardem Davisonem z univerzity ve Wisconsinu. Davidson spolupracoval s Tibetským Dalai Lamou, který poslal osm z jeho nejpokročilejších meditujících do Davidsonovy laboratoře vědeckých studií.

Použitím metod EEG a fMRI, Davidson studoval mnichy během hlubokých meditací a zjistil vysokou aktivitu prefrontálního kortexu a to hlavně v jeho levé části, která souvisí s pocitem radosti, štěstí a soucitu. Záznamy EEG během hluboké meditace ukázaly ve stejné oblasti silné vlny Gama.

Protože jsme neměli žádný detailní popis duchovního stupně uvedených mnichů, tak nevíme jestli, se některý z nich nacházel trvale v tomto probuzeném stavu.Linux - zdarma a legálně UbuntuZPĚT


© 2006 Reiki Mistr Jan Kalabza
Všechna tráva vysazena.