Deeksha z pohledu neurologie: část 1.Mozkové vlny a mapování mozku

Převzato z: http://www.newbrainnewworld.com/

Mozek obsahuje okolo 20 miliard neuronů, které generují elektrické impulzy. Pokud tyto neurony pracují synchronně, tak se na synapsích, které propojují neurony, objeví malý, rytmický, elektrický potenciál. Čím více neuronů pracuje synchronně, tím je vetší výsledný potenciál (amplituda) elektrických oscilací, měřených v mikrovoltech. Čím rychleji spolu neurony pracují, tím je vyšší frekvence oscilací (měřená v Hertz). Tyto dva parametry amplituda a frekvence jsou hlavními charakteristikami mozkových vln.

Tyto slabé elektrické signály mohou být měřeny pomocí elektrod přiložených na povrchu hlavy, kde přenos většinou zajišťuje vodivá pasta. Po zesílení na EEG-zesilovači, jsou signály vedeny do počítače, kde proběhne analýza jejich amplitudy a frekvence. Tomu se říká elekroencefalografie (EEG).Mozkové vlny mohou být rozděleny do 5 kategorií, podle jejich frekvence: vlny Delta (0,5-4Hz) jsou dominantní během koma a hlubokého spánku. Theta vlny (4-8Hz) jsou charakteristické pro emoce, stavy transu a snění v průběhu spánku. Alfa vlny jsou typické pro mozek v nečinném stavu a většina lidí se v tomto stavu nachází, když mají v bdělém stavu zavřené oči. Alfa vlny jsou hlavním indikátorem vědomé pozornosti a reprezentují bránu mezi vědomím a nevědomím. Beta vlny (13-30Hz) indikují navýšenou mentální pozornost a koncentrovaný stav. Nakonec tu jsou rychlé frekvence Gama (30-42Hz), které odpovídají vůli, stavům vysokých energií a extázi. Proto vlny Delta a Theta odrážejí nevědomé stavy. Alfa a Beta vlny prezentují vědomé stavy a poslední výzkum ukazuje, že vlny Gama odpovídají vyšším stavům vědomí.Mozkové mapy jsou založeny na záznamech z 8 kanálů EEG. Rozložení elektrod je podle mezinárodního 10-20 systému: Fp1, Fp2, T3, T4, T5, T6, O1, O2 a Cz. EEG je pak filtrováno pásmovým filtrem od 2-36Hz. Za účelem normalizace měření, probíhá na počátku naměření hodnot jak s otevřenýma tak zavřenýma očima. Až pak probíhá vlastní měření během aktivit a podmínek, které jsou předmětem studia. Po ručním opravení záznamů od artefaktů (signálů, které vznikají svalovou aktivitou a pohybem očí) provede počítač FFT frekvenční analýzu, která je obvykle na úseku 60 sekund záznamu (na kterém nebyly žádné artefakty), který byl pořízen během studovaných podmínek. Na základě analýz těchto mozových vln je pak vypracováno rozložení jednotlivých mozkových frekvencí Delta, Theta, Alfa, Beta1 a Beta2 do mozkové mapy.

Mozkové mapy dávají rychlý přehled o funkčních stavech mozku. Nahoře zobrazená mozková mapa, zobrazuje 5 barevných oválů, které zobrazují rozložení 5 typů mozkových vln v jednotlivých částech mozku. Ovál v levém horním rohu zobrazuje kombinaci frekvencí Beta2 a Gama. Každý ovál zobrazuje mozek z pohledu ze shora a malá špička na vrcholku reprezentuje nos. Každý z pěti oválů zobrazuje pouze jeden typ mozkových vln a jejich měření probíhalo ve stejný čas, ve stejných místech mozku. Takto mozková mapa rozděluje komplexní mozkovou aktivitu do 5 různých zobrazení za účelem zlepšení celkového přehledu.

Vertikální barevná stupnice na levé straně zobrazuje intenzitu mozkových vln. Modrá indikuje nízkou, zelená a žlutá střední, červená vysokou intenzitu. Například červená barva v prostředním oválu indikuje, že Alfa jsou nejvíce dominantní vlny této mozkové mapy a to nevíce v zadní části mozku.

Obvykle se aktivní činnost v mozku zobrazí jako utlumení vln Theta a Alfa a navýšením aktivity vln Beta1 a Beta2. Na druhou stranu pokud relaxujeme, tak jsme ve spojení s našim nevědomím a to má za následek navýšení aktivity vln Alfa a Theta.Linux - zdarma a legálně UbuntuZPĚT


© 2006 Reiki Mistr Jan Kalabza
Všechna tráva vysazena.